آسانسور که بالابر نیز نامیده می شود ماشینی است که در یک محور عمودی حرکت می کند و به انسان در جابجایی در طبقات مختلف ساختمانها کمک زیادی می کند. اکثر آسانسورهای مدرن توسط موتورهای الکتریکی، با کمک یک وزنه برقی، از طریق یک سیستم کابل و شیلینگ حرکت می کنند. آسانسور نقش تعیین کننده ای در ایجاد جغرافیای شهری و سبک معماری در بسیاری از شهرهای مدرن داشته است. عمل برداشت بار و حمل و نقل آن به صورت عمودی اولین بار در روم باستان توسط معمار و مهندس رومی تشریح شد که البته این عملیات توسط انسان و حیوان انجام می شد. در سال 1800 در انگلستان تکنولوژی آسانسور پیشرفت کرد تا جایی که عمل انتقال عمودی برای اولین بار توسط نیروی بخارانجام گرفت. در قرن 19 ام یک بالابر هیدرولیکی معرفی شد که در آن اتاقک بالابر به یک پیستون در یک سیلندر متصل می شد. از آن به بعد تکنولوژی آسانسو و بالابر هر روز پیشرفت کرده تا به شکل آسانسورهای امروزی درآمده.

 

 

 

سرویس و نگهداری آسانسور فروش و نصب بازسازی تعمیرات | تیوا لیفت 2