آسانسور هیدرولیکی می تواند به عنوان سیستم عامل کار برای کارکنان، سازندگان تجهیزات سنگین و مکان های بارگیری استفاده شود. انواع مختلف سیستم های هیدرولیکی در دسترس هستند، از جمله آسانسور قیچی، دو پست آسانسور، چهار پست بلند، آسانسور چرخ و آسانسور مازناین. تمام آسانسورهای هیدرولیکی به عنوان نیروی حرکتی از فشار هیدرولیکی استفاده می کنند. در بسیاری از موارد، آسانسورهای هیدرولیکی توسط کمپرسورهای هوا طراحی شده است. این کمپرسورهای هوا روغن هیدرولیک را تحت فشار قرار می دهد و اجازه می دهد بار آن را بارگیری کنید. اگر کمپرسور هوا زمان کافی برای فشار مایع هیدرولیکی نداشته باشد، بالابر کار نمی کند. دیگر آسانسورهای هیدرولیکی از پمپ موتور الکتریکی یا پمپ موتور محرک استفاده می کنند تا مایع را تحت فشار قرار دهند.

 

هنگام استفاده از آسانسورهای هیدرولیکی باید اطمینان حاصل شود تا ثبات مناسب و جلوگیری از آسیب دیدن داشته باشد. رقم ها می توانند با بسته شدن ستون ها و مفاصل و بالا بردن گوشه ها می توانند خطرناک باشند برای مسافران بی دقت. مایع هیدرولیک باید در مدارهای هیدرولیکی به درستی فیلتر شود تا از آسیب های جزئی و نشت جلوگیری شود.

آسانسورهای هیدرولیکی از ساخت و سازهای متعدد استفاده می کنند، از جمله عملکرد آنها به عنوان اجزاء در لیفتراک و سایر وسایل حمل و نقل. این سیستم ها اغلب در وسایل نقلیه و دستگاه ها ادغام شده و از موتورهای داخلی برای رانندگی پمپ هیدرولیک و فشار روغن استفاده می کنند. به همین ترتیب، آسانسورهای هیدرولیکی در بسیاری از اتوبوس ها و کامیون های عمومی، و نیز وسایل نقلیه خانه های بیمارستان و پرستاری یافت می شود، جایی که آنها کسانی را فراهم می کنند که دسترسی به مسائل مربوط به مسائل دیگر را دارند. بسیاری از وسایل قدیمی تر از بالابرهای هیدرولیکی به عنوان آسانسور استفاده می کنند، اگرچه فاصله آنها نسبتا محدود است.

 

آسانسور هیدرولیک wall mounted lift 500x500