چاه آسانسور
در واقع فضای بالا تا پایین مسیر حرکت آسانسور است که ریل آسانسور و دیگر تجهیزات آسانسور در آن نصب می شوند و کابین و وزنه تعادل در این فضا حرکت می کنند همچنین لازم بذکر است که این چاه با دیواره ها، دیواره های اضطراری و درهای طبقات محصور می شود.


چاهک آسانسور (Pit) چیست ؟
در میان چاه آسانسور به فاصله قائم بین کف پایین ترین نقطه توقف تا کف چاه آسانسور، چاهک (Pit) می گویند. این فاصله همانند بالاسری از روی اساندارهای ویژه تعیین می شود و به نوع و سرعت آسانسور بستگی دارد این ارتفاع را با P نشان می‌دهیم . در واقع چاهک در چاه آسانسور بخاطر تامین فضای لازم بعنوان جان پناه برای سرویسکار آسانسور و نصب برخی تجهیزات از قبیل ضربه گیر یا بافر ضربه گیر آسانسور و... تعبیه می شود.

 

چاه و چاهک آسانسور 2