آسانسور ساختمان از قطعات مکانیکی و الکترونیکی متعددی تشکیل شده که کارکرد دقیق آنها در کنار هم، حرکت ایمن آسانسور را برای افراد در ساختمان مقدور می سازد. انجام خدمات سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور به دلایل زیر ضروری است:
1. در صورت عدم وجود قرارداد سرویس نگهداری آسانسور، صدور بیمه نامه مسئولیت برای آن مقدور نیست.
2. با انجام سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور، قطعات معیوب براحتی شناسایی شده و تعمیر می شوند و لذا:
الف. از بروز سوانح جانی پیشگیری خواهد شد.
ب. از گسترش خرابی و بروز خسارتهای مالی بیشتر پیشگیری می شود.
چک لیست سرویس ماهانه آسانسور:
در بازرسی ماهانه و ادواری آسانسور، موارد زیر کنترل می شوند:
موتورخانه:
1. بررسی دمای متوسط موتورخانه و سیستم ترموستات موتور آسانسور
2. بررسی استحکام شاسی پایه موتور
3. بازدید فیوزها و اتصالات جعبه سه فاز و سیستم ارت
4. بازدید و تعویض روغن گیربکس موتور آسانسور
5. بازدید شفت موتور و گیربکس آسانسور
6. بازدید شیارهای سیم بکسل فلکه کششی موتور و هرزگردها
7. تنظیم ترمز موتور و بازدید لنت ترمز موتور آسانسور
8. بازدید سیم بکسل های آسانسور
9. نظافت موتورخانه نظافت داخل موتور ژنراتور و فن موتور آسانسور
10. بازدید گاورنر و اتصالات گاورنر آسانسور
11. بازدید ترمینالها، اتصالات و قطعات تابلو فرمان آسانسور
12. تست سیستم نجات اضطراری و دشارژ باطری های نجات اضطراری آسانسور
چاه آسانسور:
1. بازدید میکروسوئیچهای Limit حد و دور اندازهای آسانسور
2. بازدید و روغن کاری ریلهای آسانسور
3. بررسی کشش ارتجاعی سیم بکسلهای آسانسور
4. بازدید کابلهای آسانسور
5. بازدید روشنایی چاه آسانسور
6. بازدید لقمه های ریل کابین و وزنه آسانسور
7. بازدید زنجیر تعادل زیر قاب وزنه و کابین آسانسور
8. بازدید کرپی ها و سربکسلهای آسانسور
9. بازدید اتصالات سیم بکسل به کابین و قاب وزنه آسانسور
10. بررسی کفشکهای کابین و وزنه آسانسور
11. بررسی روغندانهای آسانسور
12. بررسی ترمز ایمنی پاراشوت و اتصالات میله پاراشوت به سیم بکسل گاورنر آسانسور
13. بررسی اتصالات و پیچ و مهره های یوک کابین آسانسور
14. بازدید سنسور آهنربا و آهنرباهای آسانسور
15. بررسی اتصالات، ترمینالها و دکمه های جعبه revision آسانسور
16. بازدید ضربه گیر (بافرها) کابین و قاب وزنه آسانسور
17. بازدید گاورنر پایین و استپ قارچی چاهک پایین آسانسور
درب های طبقات لولایی:
1. بازدید قفلها
2. بازدید کنتاکتهای درب
3. بازدید مگنت درب بازکن
4. بازدید فنر درب ها
5. بازدید دیکتاتورها
6. تنظیم دربها
7. روغن کاری لولاهای دربها
درب های طبقات تمام اتوماتیک:
1. بازدید قفلها
2. بازدید کنتاکهای درب
3. بازدید کفشکهای زیر درب
4. نظافت شیارهای درب
5. بازدید مکانیزم و موتور سردرب
کابین و طبقات:
1. بازدید شستی احضار طبقات
2. بازدید شستی احضار کابین
3. بازدید روشنایی کابین
4. بازدید فن و کلید فن
5. بازدید موزیک و اعلام طبقات
6. بازدید صفحه نمایش شستی کابین
7. بازدید عملکرد درب کابین.